Thanh Tung's homepage

Projects

 1. NCD
  Giới thiệu

  NCD là dự án quản lý bệnh mạn tính không lây của WHO, triển khai tại Việt Nam.
  Dự án đang trong giai đoạn triển khai, đánh giá tính khả thi tại 10 trạm y tế phường của Phú Nhuận.

  Bản nâng cấp phần mềm

  NCD_Update_20100305 - Tải về

 2. QL PKHHPhần mềm quản lý phòng khám hô hấp

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 3. TU DIEN GIAI PHAU HOC Từ điển giải phẩu học

 4. TU DIEN GIAI PHAU HOC Từ điển y học Pháp-Anh-Việt